Srdečne Vás pozývame na pokračovanie konferencie e+ikona

NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH V PRAXI – 2017,

ktorá sa uskutoční 15. februára 2017 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

 

Nový zákon je účinný prvý rok a systém, ktorý zákon zaviedol, sa potýka s viacerými problémami. Realita priniesla vážne výzvy pre ministerstvo ŽP, OZV aj výrobcov. Vzniknutá situácia má priamy dopad na obce a občanov, pre ktorých je fungovanie financovania triedeného zberu zásadné z pohľadu udržania systémov odpadového hospodárstva. Prípadný kolaps financovania triedeného zberu by mal vážny dopad na všetky zúčastnené strany. Ministerstvo životného prostredia preto pripravuje kroky na riešenie situácie. Konferencia e+ikona opäť ponúka všetkým zainteresovaným priestor na komunikáciu, diskusiu a hľadanie riešení.


Videoreportáže z konferencii e+

„Nový zákon o odpadoch v praxi – oficiálny komentár k zákonu“, Žilina, máj 2016 Vyhodnotenie postupu implementácie nového zákona, aktuálny stav máj 2016 Výzvy a úskalia pre výrobcov elektrozariadení Triedenie odpadov v súčastnosti viac

Program

Program konferencie  9:00 – 9:15 Otvorenie konferencie JUDr. Boris Susko, PhD., Štátny tajomník, MŽP SR 9:15 – 9:45 Návrhy na zmeny v odpadovej legislatíve v kontexte akčného plánu prechodu na obehovú ekonomiku Európskej komisie... viac

Prednášajúci

Mgr. Eleonóra Šuplatová Riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR. Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského, odbore ochrany a tvorby životného prostredia bola od r. 1993 do r. 2002 zamestnaná na Okresnom úrade Bratislava... viac

Miesto konania

Holiday Inn, Žilina Moderný štvorhviezdičkový hotel nachádzajúci sa v blízkosti centra. Hotel je ľahko dostupný z hlavných dialničných ťahov. Vyskúšajte pohodlie komfortne zariadených izieb a vychutnajte si krásny výhľad na panorámu pohoria Malej Fatry... viac