Srdečne Vás pozývame na  1. ročník environmentálnej konferencie

Československá ENVIROnmentálna konferencia
logo_text

Horský hotel Sepetná, 22. 9. – 23. 9. 2016

Prvé česko-slovenské medziodborové stretnutie odborníkov a inštitúcií venujúcich sa ochrane životného prostredia za účelom výmeny praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, integrovanej prevencie, BREF/BAT technológií a problematiky EIA.

V jednotlivých blokoch budú diskutované problémové otázky metodiky uplatňovania českých a slovenských národných legislatívnych noriem a implementácie európskych smerníc, vrátane návrhu revízií konkrétnych predpisov.

Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR i ČR, Slovenskej i Českej inšpekcie životného prostredia a odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov, ako aj prevádzkovatelia významných priemyselných podnikov.
Viac informácií…


Program konferencie

program_title
22.9.2016 9:00 – 9:10 Otvorenie konferencie BLOK 1 – Odpady 9:10 – 9:40 Marián Strýček, odbor odpadového hospodárstva,  MŽP SR Návrh revízie smernice o odpadoch – waste package – obehová ekonomika a politika EK v oblasti... viac

Prednášajúci

prednasajuci_title
Mgr. Eleonóra Šuplatová Riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR. Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského, odbore ochrany a tvorby životného prostredia bola od r. 1993 do r. 2002 zamestnaná na Okresnom úrade Bratislava... viac

Miesto konania

miesto_konania_title
Horský hotel Sepetná Hotel Sepetná sa nachádza v obci Ostravice v srdci Moravsko-sliezskych Beskýd v tichom a malebnom horskom prostredí. Hotel poskytuje bezplatné pripojenie na internet a bezplatný vstup do wellness centra. Horská krajina v okolí... viac

Organizačné pokyny + Prihláška

Prihlášku vyplňte, vytlačte a zašlite na našu adresu EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava  alebo emailom na ekosplusekosplus.sk. Účastnícky poplatok zahŕňa : účasť na seminári pre jednu osobu, stravu a občerstvenie počas celej konferencie, DPH. Ubytovanie... viac