ENVIRO 2019

Trenčianske Teplice , 29. 5. – 31.5.  2019

 

Štvrtý  ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2019  je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

 

 

Viac informácií

 

Predošlé konferencie

 

 

 

 

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.