Aktuálne konferencie

ODPADY 2020

4. – 5. február 2020, hotel Holiday Inn, Žilina

Pozývame Vás na 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie ODPADY 2020. Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, vrátane aktuálne schvaľovanej transpozičnej novely zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady tzv. Odpadového balíčka Európskej komisie. Súčasťou programu bude aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025, vrátane odbornej diskusie za účasti zástupcov MŽP.

Predošlé konferencie

 • Trenčianske Teplice, máj, 2019
 • Žilina, marec, 2018
 • Bratislava, december, 2018
 • Ostravice, máj, 2018
 • Banská Bystrica, 2018
 • Bratislava, december 2017
 • Liptovský Ján, október 2017
 • Žilina, február 2017
 • Ostravice, septembra 2016
 • Žilina, máj 2016
 • Žilina, septembra 2015
 • Žilina, septembra 2014
 • Efektívne zhodnocovanie komunálnych odpadov
 • Bojnice, septembra 2013

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk