Vážení priatelia,

dovoľte nám ešte raz sa v mene organizačného tímu poďakovať za vašu aktívnu účasť na konferencii ENVIRO 2016.

Veríme, že čas strávený v príjemnom prostredí hotela Sepetná bol pre vás prínosom na poli odbornom aj spoločenskom.

Pozitívne ohlasy na podujatie a jeho hlavnú myšlienku “česko-slovenskej diskusie” nám potvrdili životaschopnosť tejto platformy, a to pre nás znamená že prípravy na ENVIRO 2017 sme už zahájili.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16


Prednášky Enviro 2016

program_title
  Marián Strýček, odbor odpadového hospodárstva,  MŽP SR Jan Maršák, zástupce ředitele odboru odpadů, MŽP ČR Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, MŽP ČR Ivan Holoubek,... viac

Prednášajúci

prednasajuci_title
Mgr. Eleonóra Šuplatová Riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR. Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského, odbore ochrany a tvorby životného prostredia bola od r. 1993 do r. 2002 zamestnaná na Okresnom úrade Bratislava... viac

Miesto konania

miesto_konania_title
Horský hotel Sepetná Hotel Sepetná sa nachádza v obci Ostravice v srdci Moravsko-sliezskych Beskýd v tichom a malebnom horskom prostredí. Hotel poskytuje bezplatné pripojenie na internet a bezplatný vstup do wellness centra. Horská krajina v okolí... viac

Organizačné pokyny + Prihláška

Prihlášku vyplňte, vytlačte a zašlite na našu adresu EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava  alebo emailom na ekosplusekosplus.sk. Účastnícky poplatok zahŕňa : účasť na seminári pre jednu osobu, stravu a občerstvenie počas celej konferencie, DPH. Ubytovanie... viac