ODPADY e+ 2019

28. marec 2019, hotel Holiday Inn, Žilina

 

Konferencia  ODPADY e+ 2019 sa tentokrát bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä biologicky rozložiteľným odpadom a plastovým odpadom. Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v európskej únii aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

 

 

Viac informácií

 

Predošlé konferencie

 

 

 

 

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.