Storno podmienky

 

Bezplatné storno registrácie prijímame do 28.11.2018 vrátane.

Pri odhlásení po 28.11.2018, ako aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

Konferencie sa môže zúčastniť náhradník.

 

Fakturačné údaje

 

Firma:

EKOS PLUS s.r.o.,

Župné nám. 7,

811 03 Bratislava

 

IČO: 313 92 547

IČ DPH: SK 20 20 30 53 97

Číslo bankového účtu: 262 500 4166 / 1100, Tatrabanka

IBAN: SK57 1100 0000 0026 2500 4166

Variabilný symbol: 512 2017

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk