Utorok 4.12.2018

08:00 – 09:00

 • Registrácia
 •  

09:00 – 09:10

 • Otvorenie konferencie
 • JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR
 •  

09:10 – 09:50

 • EIA
 • Informácia o stave prípravy nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Ing. Roman Skorka, riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na ŽP MŽP SR

 

09:50 – 10:20

 • Ovzdušie I.
 • Novela Zákona č. 137/2010 o ovzduší účinná od 1.7.2018
 • Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR
 •  

10:20 – 10:50

 • Ovzdušie II.
 • Návrh Národného programu znižovania emisií a Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia
 • Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR
 •  

10:50 – 11:20

 • Prestávka
 •  

11:20 – 12:20

 • Odpady I.
 • Novela Zákona č. 79/2015 o odpadoch účinná od 1. 1. 2019
 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR
 •  

12:20 – 13:30

 • Obed
 •  

13:30 – 14:00

 • IPKZ
 • Novela Zákona o IPKZ č. 39/2013 účinná od 1.7. 2018
 • Ing. Katarína Jankovičová, Odbor IPKZ MŽP SR
 •  

14:00 – 14:30

 • Odpady II.
 • Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu účinný od 1.1. 2019
 • Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR
 •  

14:30 – 15:00

 • Legislatíva
 • Legislatívne zámery MŽP na rok 2019
 • JUDr. Silvia Lojková, Odbor legislatívy MŽP SR
 •  

15:00 – 15:30

 • Ukončenie konferencie, čaša vína
 •  

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk