Aktuálne Požiadavky Enviro Legislatívy
APEL 2019
10. december 2019, hotel Devín, Bratislava

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019Aktuálne požiadavky enviro-legislatívy, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v Hoteli Devín. Program konferencie zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2019, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2020.

Konferencia začne už o

01

DNÍ

01

HODÍN

:

01

MINÚT

:

01

SEKÚND

PRIHLÁŠKA

Záujemca sa vyplnením a odoslaním tejto prihlášky záväzne prihlasuje na konferenciu organizovanú spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o. a zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami účasti na konferencii, s ktorými v celom rozsahu súhlasí, zaväzuje sa uhradiť účastnícky poplatok a zároveň udeľuje spoločnosti EKOS PLUS s.r.o. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom znení.

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii pre 1 osobu, stravovanie, DPH.

 

Storno podmienky

 

Bezplatné storno registrácie prijímame do 5.12.2019 vrátane.

 

Pri odhlásení po 5.12.2019, ako aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

 

Konferencie sa môže zúčastniť náhradník.

 

Prihlasovanie je možné do 8.12.2019 vrátane. Účasť je možná po úhrade poplatku na nižšie uvedený účet. Do účelu platby, prosím, uveďte názov Vašej spoločnosti. Daňový doklad Vám bude zaslaný poštou na Vašu adresu. V prípade, že úhrada poplatku bude realizovaná neskôr ako 7 dní pred začiatkom podujatia, prosíme o predloženie kópie dokladu o zaplatení pri registrácii.

 

Účastnícky poplatok je taktiež možné uhradiť v hotovosti na mieste pred začiatkom podujatia.

 

 

Fakturačné údaje

 

Firma:

EKOS PLUS s.r.o.,

Župné nám. 7,

811 03 Bratislava

 

IČO: 313 92 547

IČ DPH: SK 20 20 30 53 97

Číslo bankového účtu: 262 500 4166 / 1100, Tatrabanka

IBAN: SK57 1100 0000 0026 2500 4166

Variabilný symbol: 1012 2019

 

GDPR prehlásenie

Organizátor

 

 

Partner

 

 

 

Mediálni partneri

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk