Aktuálne Požiadavky Enviro Legislatívy
APEL 2019
10. december 2019, hotel Devín, Bratislava

Pozývame Vás na tretí ročník konferencie APEL 2019Aktuálne  požiadavky enviro legislatívy, ktorá sa uskutoční 10. decembra 2019 v Bratislave v hoteli Devín. Program konferencie zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2019, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2020.

Konferencia začne už o

01

DNÍ

01

HODÍN

:

01

MINÚT

:

01

SEKÚND

PRIHLÁŠKA

Záujemca sa vyplnením a odoslaním tejto prihlášky záväzne prihlasuje na konferenciu organizovanú spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o. a zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami účasti na konferencii, s ktorými v celom rozsahu súhlasí, zaväzuje sa uhradiť účastnícky poplatok a zároveň udeľuje spoločnosti EKOS PLUS s.r.o. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom znení.

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii pre 1 osobu, stravovanie, DPH.

 

Storno podmienky

 

Bezplatné storno registrácie prijímame do 6.12.2019 vrátane.

Pri odhlásení po 6.12.2018, ako aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

Konferencie sa môže zúčastniť náhradník.

 

Fakturačné údaje

 

Firma:

EKOS PLUS s.r.o.,

Župné nám. 7,

811 03 Bratislava

 

IČO: 313 92 547

IČ DPH: SK 20 20 30 53 97

Číslo bankového účtu: 262 500 4166 / 1100, Tatrabanka

IBAN: SK57 1100 0000 0026 2500 4166

Variabilný symbol: 1012 2019

Organizátor

 

 

 

Mediálni partneri

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk