Predbežný program

9:00 – 9:15

 • Otvorenie konferencie
 • zástupca vedenia MŽP SR

9:15 – 10:00

 • Transpozícia „odpadového balíčka“ do slovenskej legislatívy
 • Ing. Peter Šimurka,
 • riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, MŽP SR

10:00 – 10:30

 • Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje – „Zákon o PET“
 • Mgr. Gabriela Švedlárová,
 • Odbor legislatívy, MŽP SR

10:30 – 10:50

 • Prestávka – káva

10:50 – 11:20

 • Informačný systém odpadového hospodárstva – ISOH
 • Ing. Ivan Kapitáň,
 • Odbor integrovaného povoľovania a odpadového hospodárstva, MŽP SR

11:20 – 11:50

 • Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami – Modernizačný fond
 • Mgr. Milan Zvara,
 • Odbor obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

11:50 – 13:20 Obed

13:20 – 14:20

 • Návrh nového zákona o EIA
 • Ing. Roman Skorka,
 • riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, MŽP SR

14:20 – 14:45 Prestávka - káva

14:45 – 15:15

 • Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
 • Mgr. Katarína Butkovská,
 • generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, MŽP SR

15:15 – 15:45

 • Legislatívne zámery MŽP na rok 2020
 • JUDr. Daniela Medžová,
 • generálna riaditeľka sekcie legislatívy a práva, MŽP SR

15:45 – 17:00  Občerstvenie, čaša vína

Organizátor

 

 

Partner

 

 

 

Mediálni partneri

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk