Program

9:00 – 9:15

 • Otvorenie konferencie
 • JUDr. Boris Susko, PhD.,
 • štátny tajomník, MŽP SR

9:15 – 10:00

 • Transpozícia „odpadového balíčka“ do slovenskej legislatívy
 • Ing. Peter Šimurka,
 • riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, MŽP SR

10:00 – 10:30

 • Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje – „Zákon o PET“
 • Mgr. Gabriela Švedlárová,
 • Odbor legislatívy, MŽP SR

10:30 – 10:40

 • Zmeny v Environmentálnom fonde v súvislosti s poplatkami za ukladanie odpadu
 •  Mgr. Janette Smažáková,
 •  Odbor legislatívy, MŽP SR

10:40 – 11:00

 • Prestávka – káva

11:00 – 11:30

 • Informačný systém odpadového hospodárstva – ISOH
 • Ing. Ivan Kapitáň,
 • Odbor integrovaného povoľovania a odpadového hospodárstva, MŽP SR

11:30 – 12:00

 • Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami – Modernizačný fond
 • Mgr. Milan Zvara,
 • Odbor obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR

12:00 – 12:20

 • Legislatívne zámery MŽP na rok 2020
 • Mgr. Janette Smažáková,
 • Odbor legislatívy, MŽP SR

12:20 – 13:40 Obed

13:40 – 14:40

 • Návrh nového zákona o EIA
 • Ing. Roman Skorka,
 • riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, MŽP SR

14:40 – 15:00 Prestávka - káva

15:00 – 15:30

 • Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
 • Mgr. Katarína Butkovská,
 • generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, MŽP SR

15:30 – 17:00  Občerstvenie, čaša vína

Pod záštitou

 

 

Organizátor

 

 

Spoluorganizátor

 

 

Partner

 

 

Mediálni partneri

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk