Československá ENVIROnmentálna konferencia

31. 5. – 1. 6. 2018, Horský hotel Sepetná, Ostravice.

 

EKOS PLUS a E-expert

 

      Vás pozývajú na tradičnú konferenciu odborníkov venujúcich sa ochrane životného prostredia, ktorá sa opäť vracia do obľúbenej Sepetnej v Moravskoslezkých Beskydoch. Tretí ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2018 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

 

 

 

Vyplňte prihlášku

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk