Potvrdení prednášajúci

Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR i ČR, slovenskej i českej inšpekcie životného prostredia a odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov, ako aj prevádzkovatelia významných priemyselných podnikov.

 

Jan Maršák, zástupce ředitele Odboru odpadů, MŽP ČR

Daniela Medžová, generálna riaditeľka sekcie legislatívy a práva, MŽP SR

Ing. Viera Špalková PhD., Odbor OH MŽP SR

Markéta Sequensová, CENIA

Zuzana Dont Kábrtová, CENIA

Eleonóra Šuplatová, riaditeľka Odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR

Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR

Kurt Dědič, ředitel Odboru ochrany ovzduší, MŽP ČR

Blanka Krejčí, vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ostrava

Jana Krajčovičová, SHMÚ

Katarína Jankovičová, riaditeľka odboru IPKZ MŽP SR

Jan Slavík, vedoucí oddělení IPPC a IRZ

Petra Giňová, Frank Bold

Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky

Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP

Katarína Kováčová, SAŽP

Andrea Saxová, SAŽP

Blanka Kapustová, SAŽP

 

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk