Trenčianske Teplice, 29. 5. – 31.5.  2019

 

EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o. Vás pozývajú na tradičnú konferenciu odborníkov venujúcich sa ochrane životného prostredia, ktorá sa tento rok bude konať na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach.

 

Štvrtý ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2019 je prirodzeným pokračovaním predošlých podujatí, ktoré sa konali v SR a ČR. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

 

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk