• Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR
 • Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR
 • Dana Kučová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Janette Smažáková, Odbor legislatívy, MŽP SR
 • Jan Maršák, zástupca riaditeľa Odboru odpadov, MŽP ČR
 • Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Imrich Vozár, Via Iuris
 • Katarína Pavličková, PriFUK
 • Radovan Katrlík, Odbor legislatívy MŽP SR
 • Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
 • Blanka Krejčí, ČHMÚ
 • Dáša Šuleková, SIŽP
 • Jan Slavík, vedúci oddelenia IPPC a IRZ, MŽP ČR
 • Jakub Skála, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
 • Jan Kolář, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
 • Gabriela Bizoňová, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Petra Kubíková, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
 • Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky
 • Zdeněk Šichan, Manetech a. s.
 • Marek Kucbel, VŠB – TU Ostrava
 • Miroslav Krištofík, riaditeľ pre environmentálnu stratégiu, U.S. Steel Košice s.r.o.

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk