Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR i ČR, slovenskej i českej inšpekcie životného prostredia a odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov, ako aj prevádzkovatelia významných priemyselných podnikov.

 

 • Peter Slezák, Odbor EIA, MŽP ČR
 • Roman Skorka, riaditeľ Odboru EIA, MŽP SR
 • Dana Kučová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Janette Smažáková, Odbor legislatívy, MŽP SR
 • Jan Maršák, zástupca riaditeľa Odboru odpadov, MŽP ČR
 • Ivan Kapitáň, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Jana Soukopová, Masarykova univerzita
 • Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
 • Kurt Dědič, riaditeľ Odboru ochrany ovzdušia, MŽP ČR
 • Blanka Krejčí, ČHMÚ
 • Ivan Holoubek, RECETOX
 • Miloš Drtil, STU
 • Jan Slavík, riaditeľ Odboru IPPC, MŽP ČR
 • Jakub Skála, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
 • Jan Kolář, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
 • Gabriela Bizoňová, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Petra Kubíková, CENIA – česká informační agentura životního prostředí
 • Vladimír Ivanka, PCLA – Považská cementáreň Ladce
 • Jiří Vecka, Teplárenské sdružení České republiky

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk