Vstupný poplatok na jedného účastníka

Vstupný poplatok pre štát a verejnú správu

V zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákon č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári spoločnosti EKOS PLUS s.r.o..

 

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje slúžia výlučne pre účely registrácie na konferenciu zverejnenom prostredníctvom internetovej stránky www.ekonferencia.sk. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii pre 1 osobu, stravovanie, DPH.

 

Povinné

Povinné

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Prihlasovanie je možné do 28.5.2019 vrátane. Účasť je možná po úhrade poplatku na nižšie uvedený účet. Do účelu platby, prosím, uveďte názov Vašej spoločnosti. Daňový doklad Vám bude zaslaný poštou na Vašu adresu. V prípade, že úhrada poplatku bude realizovaná neskôr ako 7 dní pred začiatkom podujatia, prosíme o predloženie kópie dokladu o zaplatení pri registrácii.

 

Účastnícky poplatok je taktiež možné uhradiť v hotovosti na mieste pred začiatkom podujatia.

 

Storno podmienky

 

Bezplatné storno registrácie prijímame do 24.5.2019 vrátane.

Pri odhlásení po 24.5.2019, ako aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

Konferencie sa môže zúčastniť náhradník.

 

Fakturačné údaje

 

Firma:

EKOS PLUS s.r.o.,

Župné nám. 7,

811 03 Bratislava

 

IČO: 313 92 547

IČ DPH: SK 20 20 30 53 97

Číslo bankového účtu: 262 500 4166 / 1100, Tatrabanka

IBAN: SK57 1100 0000 0026 2500 4166

Variabilný symbol: 315 2019

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk