Vstupný poplatok na jedného účastníka

Povinné

Povinné

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Povinné

Záujemca sa vyplnením a odoslaním tejto prihlášky záväzne prihlasuje na konferenciu organizovanú spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o. a zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami účasti na konferencii, s ktorými v celom rozsahu súhlasí, zaväzuje sa uhradiť účastnícky poplatok a zároveň udeľuje spoločnosti EKOS PLUS s.r.o. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom znení.

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii pre 1 osobu, stravovanie, DPH.

 

50% zľava pre štátnu a verejnú správu

Prihlasovanie je možné do 23.4.2018 vrátane. Účasť je možná po úhrade poplatku na nižšie uvedený účet. Do účelu platby, prosím, uveďte názov Vašej spoločnosti. Daňový doklad Vám bude zaslaný poštou na Vašu adresu. V prípade, že úhrada poplatku bude realizovaná neskôr ako 7 dní pred začiatkom podujatia, prosíme o predloženie kópie dokladu o zaplatení pri registrácii.

 

Účastnícky poplatok je taktiež možné uhradiť v hotovosti na mieste pred začiatkom podujatia.

 

Storno podmienky

 

Bezplatné storno registrácie prijímame do 20.4.2018 vrátane.

Pri odhlásení po 20.4.2018, ako aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

Konferencie sa môže zúčastniť náhradník.

 

Fakturačné údaje

 

Firma:

EKOS PLUS s.r.o.,

Župné nám. 7,

811 03 Bratislava

 

IČO: 313 92 547

IČ DPH: SK 20 20 30 53 97

Číslo bankového účtu: 262 500 4166 / 1100, Tatrabanka

IBAN: SK57 1100 0000 0026 2500 4166

Variabilný symbol: 26 04 20 18

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk