ODPADY e+ 2019

28. marec 2019, hotel Holiday Inn, Žilina

 

Spoločnosť Ekos Plus so svojimi partnermi Vás srdečne pozývajú na tradičnú odpadársku konferenciu ODPADY e+ 2019, ktorá sa uskutoční 28. marca 2019 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY e+ 2019 sa tentokrát bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä biologicky rozložiteľným odpadom a plastovým odpadom. Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v európskej únii aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

 

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk