ODPADY 2019

28. marec 2019, hotel Holiday Inn, Žilina

 

Spoločnosť Ekos Plus so svojimi partnermi Vás srdečne pozývajú na tradičnú odpadársku konferenciu ODPADY 2019, ktorá sa uskutoční 28. marca 2019 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Konferencia ODPADY 2019 sa tentokrát bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä plastovým odpadom, nápojovým obalom a PET obalom. Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v európskej únii aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

 

Osobitným bodom bude tento rok panelová diskusia k programu odpadového hospodárstva 2021-2025 za účasti riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovaného povoľovania MŽP.

 

Záštitu nad podujatím prijal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

 

Vyplňte prihlášku

 

Videozáznam z predošlých ročníkov

 

 

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk