Program konferencie

HLAVNÁ SÁLA e+

 

BLOK 1 OBEHOVÁ EKONOMIKA A AKTUÁLNA LEGISLATÍVA

 

9:00 – 9:20

 • OTVORENIE KONFERENCIE
 • JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník MŽP SR
 • Záštitu nad podujatím prijal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

 

9:20 – 9:50

 • SÚČASNÉ ZNENIE ZÁKONA O ODPADOCH A APLIKAČNÁ PRAX,
 • Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR
 • Pohľad MŽP SR na požiadavky a problémy pri praktickom uplatňovaní aktuálneho znenia zákona o odpadoch.
 •  

9:50 – 10:30

 • TRANSPOZIČNÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH,
 • JUDr. Veronika Václavková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informácia o príprave transpozičnej novely zákona o odpadoch, ktorou sa majú zaviesť základné požiadavky „Odpadového balíčka“ do slovenskej legislatívy.
 •  

10:30 – 11:00

 • ZÁKON O POPLATKOCH V PRAXI,
 • Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR
 • Praktické problémy pri uplatňovaní nového zákona o poplatkoch za ukladanie odpadov, určovanie výšky poplatku na základe preukázanej miery zhodnocovania.

 

11:00 – 11:20

 • PRESTÁVKA NA KÁVU
 •  

11:20 – 11:40

 • NOVÁ SMERNICA O PLASTOCH,
 • Ing. Ľubomír Ďuračka, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informácia o aktuálnom vývoji európskej legislatívy vo vzťahu k príprave novej Smernice o znižovaní vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie.
 •  

11:40 – 12:10

 • NÁVRH ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE,
 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Aktuálna informácia o priebehu legislatívneho procesu prijímania nového zákona, ktorým sa má zaviesť zálohovanie PET fliaš a nápojových plechoviek.
 •  

12:10 – 12:30

 • ANALÝZA MOŽNOSTI ZÁLOHOVANIA PET OBALOV NA SLOVENSKU – OTÁZKY A ODPOVEDE,
 • Ing. Marián Hausner / JUDr. Veronika Gerotto Bilková, konzultant špecialista, Ekos Plus, s.r.o.
 • Nezávislý pohľad na zavedenia zálohovania jednorazových nápojových obalov a porovnanie ekonomických analýz Ekos Plus a Inštitútu environmentálnej politiky.
 •  

12:30 – 13:40

 • OBED
 •  

BLOK 2 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V PRAXI

 •  

13:40 – 14:10

 • PROBLEMATIKA ZBERU ODPADOVÉHO PAPIERA A BUDÚCNOSŤ JEHO MATERIÁLOVÉHO ZHODNOCOVANIA V PODMIENKACH SR,
 • Ing. Vladimír Krajči / Ing. Marianna Matajová, MONDI SCP, a.s. Ružomberok
 • Súčasný stav v oblasti zberu a využitia odpadového papiera a budúcnosť jeho materiálového zhodnocovania v Slovenskej republike.
 •  

14:10 – 14:40

 • ZHODNOCOVANIE ODPADOVÝCH PALÍV V CEMENTÁRŇACH,
 • Ing. Juraj Číž, Zväz výrobcov cementu
 • Aktuálny stav v oblasti energetického a materiálového zhodnocovania odpadov v cementárňach. Potenciál rozvoja kapacít na zhodnocovanie odpadov zo Slovenska.
 •  

14:40 – 15:00

 • PRESTÁVKA NA KÁVU
 •  

DISKUSNÝ PANEL – STRATÉGIA SMEROVANIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

 •  

15:00 – 15:15

 • PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADOV,
 • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 • Informácia o prijatom pláne predchádzania vzniku odpadov a jeho implementácii v praxi – spôsoby uplatňovania, vplyv na legislatívu a prax
 •  

15:15 - 15:30

 • PRÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA ROKY 2021 – 2025,
 • Ing. Miroslava Masničáková, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR
 •  

15:30 – 17:00

 • DISKUSNÝ PANEL
 • Moderátor:
  • Martin Kovačič, Ekos Plus, s.r.o.
 • Panelisti:
  • Mgr. Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR,
  • Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR,
  • Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR,
  • Mag. Annamária Tóthová, Partnerka Eversheds Sutherland Dvořák Hager
  • Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s., člen predstavenstva
  • Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s., člen predstavenstva
  • Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru životného prostredia

17:00 – 18:00

 • Čaša vína
 •  

ODDYCHOVÁ ZÓNA e+

 

10:00 – 10:30

 • EKOS PLUS s.r.o.
 • JUDr. Veronika Gerotto Bilková,
 • EKOS NEWS - seminár - predstavenie odborného štvrťročníka o legislatívnych zmenách v oblasti životného prostredia.
 •  

14:10 - 14:30

 • IPM Avanea
 • Šimon Bečica MSc,
 • Alternatívne investovanie v oblasti životného prostredia.
 •  

14:35 - 14:55

 • INISOFT
 • Miroslav Jakuš, riaditeľ spoločnosti
 • Digitalizácia odpadového hospodárstva (ISOH) v praxi firiem a obcí
 •  

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk