8. ročník konferencie
ODPADY 2020
4. – 5. február 2020, hotel Holiday Inn, Žilina

Pozývame Vás na 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie ODPADY 2020, ktorá sa bude konať v dňoch 4. a 5. februára 2020 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, vrátane aktuálne schvaľovanej transpozičnej novely zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady tzv. Odpadového balíčka Európskej komisie. Súčasťou programu bude aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025, vrátane odbornej diskusie za účasti zástupcov MŽP.

Sprievodným podujatím bude pracovný workshop zameraný na praktické ukážky z vedenia elektronickej evidencie a zasielania ročných ohlásení v novom Informačnom systéme odpadového hospodárstva. Tradičnou súčasťou programu budú informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v v oblasti zhodnocovania odpadov.

Pod záštitou

 

 

 

Organizátor

 

 

 

Spoluorganizátor

 

 

 

Hlavní partneri

 

Partneri

 

 

Vystavovateľ

 

 

 

Mediálni partneri

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk