8. ročník konferencie
ODPADY 2020
4. – 5. február 2020, hotel Holiday Inn, Žilina

Pozývame Vás na 8. ročník tradičnej odpadárskej konferencie ODPADY 2020, ktorá sa bude konať v dňoch 4. a 5. februára 2020 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Konferencia sa bude venovať legislatíve v oblasti odpadového hospodárstva, vrátane aktuálne schvaľovanej transpozičnej novely zákona o odpadoch, ktorou sa zavádzajú zásady tzv. Odpadového balíčka Európskej komisie. Súčasťou programu bude aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025, vrátane odbornej diskusie za účasti zástupcov MŽP.

Sprievodným podujatím bude pracovný workshop zameraný na praktické ukážky z vedenia elektronickej evidencie a zasielania ročných ohlásení v novom Informačnom systéme odpadového hospodárstva. Tradičnou súčasťou programu budú informácie o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v v oblasti zhodnocovania odpadov.

Konferencia začne už o

01

DNÍ

01

HODÍN

:

01

MINÚT

:

01

SEKÚND

PRIHLÁŠKA

Záujemca sa vyplnením a odoslaním tejto prihlášky záväzne prihlasuje na konferenciu organizovanú spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o. a zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami účasti na konferencii, s ktorými v celom rozsahu súhlasí, zaväzuje sa uhradiť účastnícky poplatok a zároveň udeľuje spoločnosti EKOS PLUS s.r.o. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom znení.

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii pre 1 osobu, stravovanie, DPH.

 

Storno podmienky

 

Bezplatné storno registrácie prijímame do 31.1.2020 vrátane.

 

Pri odhlásení po 31.1.2020, ako aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

 

Konferencie sa môže zúčastniť náhradník.

 

Prihlasovanie je možné do 3.2.2020 vrátane. Účasť je možná po úhrade poplatku na nižšie uvedený účet. Do účelu platby, prosím, uveďte názov Vašej spoločnosti. Daňový doklad Vám bude zaslaný poštou na Vašu adresu. V prípade, že úhrada poplatku bude realizovaná neskôr ako 7 dní pred začiatkom podujatia, prosíme o predloženie kópie dokladu o zaplatení pri registrácii.

 

Účastnícky poplatok je taktiež možné uhradiť v hotovosti na mieste pred začiatkom podujatia.

 

 

Fakturačné údaje

 

Firma:

EKOS PLUS s.r.o.,

Župné nám. 7,

811 03 Bratislava

 

IČO: 313 92 547

IČ DPH: SK 20 20 30 53 97

Číslo bankového účtu: 29 4407 7194 / 1100, Tatrabanka

IBAN: SK75 1100 0000 0029 4407 7194

Variabilný symbol: 52 20 20

 

GDPR prehlásenie

Organizátor

 

 

 

Spoluorganizátor

 

 

 

Hlavní partneri

 

Partneri

 

 

 

Vystavovateľ

 

 

 

Mediálni partneri

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk