Regionálne vzdelávacie semináre zamerané

na aktuálnu odpadovú legislatívu

 

 

Spoločnosť EKOS PLUS Vás pozýva na Regionálne vzdelávacie semináre  spojené s praktickými workshopmi k aplikačnej novele zákona o odpade a súvisiacej legislatíve.

 

Semináre sú spolufinancované z Environmentálneho fondu a vstup na ne je bezplatný, na základe registrácie.

Semináre sa budú konať v Košiciach, v Žiline  a v Nitre 26., 27., 28. septembra 2018.

 

Prednášajúci sú odborní pracovníci MŽP a externí odborní školitelia. Semináre sú určené pre mestá a obce, podnikateľský sektor dotknutý legislatívou odpadového hospodárstva i pracovníkov štátnej správy. Každý registrovaný účastník obdrží odborný výstup v podobe textového a audiovizuálneho materiálu.

 

 

 

 

 

Vyplňte prihlášku

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: karpatiaunisro@gmail.com