Prednášajúci

  • Ing. Viera Špalková, PhD., odbor odpadového hospodárstva MŽP SR,
  • Mgr. Janette Smažáková, odbor legislatívy MŽP SR,
  • Mgr. Eleonóra Šuplatová, odbor ISOH, MŽP SR,
  • JUDr. Veronika Bilková, Ekos Plus, s.r.o.,
  • Mgr. Jana Ivanová, Ekos Plus, s.r.o.

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: karpatiaunisro@gmail.com