• Informácia o európskom legislatívnom rámci odpadového hospodárstva – „Waste package“, záväzné ciele OH, súčasný stav OH.
  • Aplikačná novela zákona o odpade a súvisiace zmeny - komplexná informácia o súčasnom nastavení legislatívy v aktuálnych povinnostiach pôvodcov odpadu.
  • Zmeny v legislatíve OH – legislatívna informácia o pripravovanej novele zákona o odpade.
  • ISOH – informácia o pripravovanom systéme elektronickej evidencie a podávania hlásení odpadov.
  • Praktické otázky uplatňovania zákona o odpade.

 

7.30 – 8.30

Registrácia

 

8.30 – 8.45

Otvorenie seminára

 

8.45 – 9.45

Ing. Viera Špalková, PhD., Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR,

Informácia o európskom legislatívnom rámci odpadového hospodárstva –  „Waste package“, záväzné ciele OH, súčasný stav OH.

 

9.45 – 10.00

Prestávka na kávu

 

10.00 – 11.30

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR,

Aplikačná novela zákona o odpadoch a súvisiace zmeny - komplexná  informácia o súčasnom nastavení legislatívy a aktuálnych povinnostiach  pôvodcov odpadu.

Pripravované zmeny v legislatíve OH – legislatívna informácia o  pripravovanej novele zákona o odpadoch a zákona o poplatkoch za uloženie  odpadov v roku 2018.

 

11.30 – 11.45

Prestávka na kávu

 

11.45 – 12.45

Mgr. Eleonóra Šuplatová/ Ing. Ivan Kapitáň, Odbor ISOH, MŽP SR,

ISOH – informácia o pripravovanom systéme elektronickej evidencie  a podávania hlásení odpadov.

 

12.45 – 14.00

Obed

 

14. 00 – 16.00

Praktické workshopy

Workshop I – štátna správa – Praktické otázky uplatňovania zákona  o odpadoch, Ing. Viera Špalková, PhD., Mgr. Janette Smažáková, Mgr.  Eleonóra Šuplatová/ Ing. Ivan Kapitáň.

Workshop II – pôvodcovia odpadov – Programy odpadového  hospodárstva,  Informácia o pripravovanej legislatíve na obmedzenie  plastových výrobkov  Praktické ukážky z vedenia evidencie  a vyplňovania ohlásenia o odpadoch,  JUDr. Veronika Bilková, Mgr. Jana  Ivanová.

 

16.00

Záver seminára

 

 

Zmena programu vyhradená.

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: karpatiaunisro@gmail.com