APEL online

 

Ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za aktualny rok, ako aj informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok nasledujuci.

Viac info

ENVIRO

 

Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

Viac info

ODPADY

 

Konferencia zameraná na problematiku odpadov v troch blokoch predstavuje aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v OH a moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Viac info

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk