Česko-slovenská konferencia

5. ročník

19. - 20. októbra 2020

Horský hotel Sepetná,
Ostravice, ČR

Vyplňte prihlášku

Zaregistrujte sa už dnes

Konferencia ENVIRO sa koná od roku 2016 a predstavuje československé medziodborové stretnutie odborníkov venujúcích sa ochrane životného prostředia.

Miesta stretnutí se pravidelne striedajú medzi Slovenskou a Českou republikou.

Odpady

 

 • Garant: Jan Maršák, MŽP ČR
 • Cirkulárna ekonomika
 • Energetické využitie odpadov
 • Aktuálny stav legislatívy

EIA, IPPC, BREF, BAT

 

 • Legislatívne zmeny EIA/IPPC
 • Implementácia záverov o BAT, výnimky z plnenia hladín emisií
 • Revízia BREF

Ovzdušie

 

 • Garant: Kurt Dědič, MŽP ČR
 • Aktuálna legislatíva
 • Nové pohľady na problematiku obťažovania zápachom
 • Monitoring a modelovanie kvality ovzdušia

EVVO

 

 • Garant: Radim Misiaček, RADDIT consulting s.r.o.
 • Úloha EVVO v ochrane životného prostredia
 • Príklady dobrej praxe

Program konferencie

Nedela

18. 10. 2020

 

 • 20:00 – 23:00
 • Welcome drink

Pondelok

19. 10. 2020

 

 • 9:00 – 9:15
 • Oficiálne zahájenie konferencie
 • 9:15 – 11:00
 • BLOK 1 - Odpady
 • 11:40 – 13:00
 • BLOK 2 - Ovzdušie
 • 14:00 –16:00
 • BLOK 3 - EVVO
 • 17:00 – 19:30
 • Odborná exkurzia
 • 20:00 – 24:00
 • Spoločenský večer

Utorok

20. 10. 2020

 

 • 9:00 – 13:30
 • BLOK 4 – IPPC, BREF/BAT
 • 14:00
 • Záver konferencie, neformálne konzultácie

Predošlé ročníky

 

2017 - 2018 - 2019

Miesto konania

 

Vďaka skvelej polohe pod najvyšším vrcholom Moravskoslezských Beskýd a nádhernými výhľadmi na ďalšie vrchy je Sepetná obľúbená lokalita na rekráciu už od roku 1910.

 

Horský hotel Sepetná

Ostravice 0956,

739 14 Ostravice

 

http://hotel.sepetna.cz

Vyplňte prihlášku

 

 

 

Organizátor

 

 

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk