Prihláška na konferenciu ENVIRO 2020

15. 10. 2020

ukončenie registrácie

 

Kontaktné osoby

 • SR
 • Vincent Šušol,
 • +421 948 013 089,
 • vincent.susol@ekosplus.sk
 • ČR
 • Petra Bestová,
 • +420 728 184 734,
 • bestova@e-expert.eu

 

Storno podmienky

Bezplatné storno registrácie prijímame do 22.5.2020 vrátane.

Pri odhlásení po 22.5.2020, ako aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

 

Konferencie sa môže zúčastniť náhradník.

 

Prihlasovanie je možné do 22.5.2020 vrátane. Účasť je možná po úhrade poplatku na nižšie uvedený účet. Do účelu platby, prosím, uveďte názov Vašej spoločnosti. Daňový doklad Vám bude zaslaný poštou na Vašu adresu. V prípade, že úhrada poplatku bude realizovaná neskôr ako 7 dní pred začiatkom podujatia, prosíme o predloženie kópie dokladu o zaplatení pri registrácii.

 

Účastnícky poplatok je taktiež možné uhradiť v hotovosti na mieste pred začiatkom podujatia.

 

Fakturačné údaje

 • Firma:
 • EKOS PLUS s.r.o.,
 • Župné nám. 7,
 • 811 03 Bratislava

 

 • IČO: 313 92 547
 • IČ DPH: SK 20 20 30 53 97
 • Číslo bankového účtu: 29 4407 7194 / 1100, Tatrabanka
 • IBAN: SK75 1100 0000 0029 4407 7194
 • Variabilný symbol: 27 05 2020

 

GDPR

V zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákon č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári spoločnosti EKOS PLUS s.r.o..

 

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje slúžia výlučne pre účely registrácie na konferenciu zverejnenom prostredníctvom internetovej stránky www.ekonferencia.sk. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

ekonferencia.sk  2019 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk