Program konferencie

ŠTVRTOK 17.6.2021 – ODPADY 2021

9:00 – 09:20

OTVORENIE S PRIVÍTANÍM

zástupca MŽP SR
Mgr. Martin Kovačič, Ekos Plus s.r.o.

9:20 – 10:00

Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR

10:00 – 10:30

Kuchynský odpad –  aktuálne povinnosti pre samosprávy

Ing. Miroslava Masničáková, MŽP SR

10:30 – 11:00

Legislatívne zámery v oblasti Obehového hospodárstva do roku 2023

zástupca MŽP SR

11:00 – 11:15

Ján Budaj, minister MŽP SR (online vstup)

11:15 – 11:30

Prestávka na kávu – v online vysielaní komerčný vstup

11:30 – 12:00

Papierenský stroj č. 19 – recyklačné zariadenie na zberový papier

Ing. Marianna Matajová, MONDI SCP, a.s.

12:00 – 12:30

Spracovanie odpadových surovín na biopalivá v doprave

Ing. Radoslav Jonáš, MEROCO, a.s.
Michal Gaži, MEROCO, a.s.

12:30 – 13:00

Energetické využitie nerecyklovateľných odpadov v sústavách centrálneho zásobovania teplom

Ing. Marcel Vrátny, COO/výrobný riaditeľ, MH Teplárenský holding

13:00 – 14:00

Obed – v online vysielaní komerčný vstup

14:00 – 14:30

Zálohový systém na nápojové obaly – stav prípravy a nové povinnosti

Mgr. Lucia Morvai, Správca zálohového systému (online vstup)

14:30 – 15:00

5 rokov fungovania rozšírenej zodpovednosti výrobcov na SK (a výzvy do budúcnosti)

RNDr. Michal Sebíň, PhD., NATUR-PACK, a.s.

15:00 – 15:30

POUČENIA Z PREDCHÁDZANIA, TRIEDENIA A ZHODNOCOVANIA BRKO

Ing. Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o.

15:30 – 15:50

Prestávka na kávu – v online vysielaní komerčný vstup

15:50 – 16:10

Desať najdôležitejších opatrení POH SR 2021–2025 z pohľadu MŽP SR

Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR

16:15 – 18:00

DISKUSNÝ PANEL – POH SR 2021–2025

Panelisti:
Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR
Ing. Radovan Kazda, poslanec NR SR
Mgr. Tibor Pekarčík, mesto Trnava
Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA, Zväz automobilového priemyslu SR

Moderátor: 
Mgr. Martin Kovačič, Ekos Plus s.r.o.

18:00

Ukončenie/Zhrnutie

Mgr. Martin Kovačič, Ekos Plus s.r.o.

19:00

Večerný program

odovzdávanie Ceny Drevené koliesko za najlepší dizajnérsky návrh reklamného predmetu z recyklovateľných materiálov - v spolupráci s OZ Súčasť života + čaša vína - ochutnávka VÍNO NICHTA

PIATOK 18.6.2021 – ODPADY 2021, Plán obnovy a rozvoja

09:00 – 09:15

Plán obnovy – časový harmonogram

Ing. Zdeněk Čech, Ph.D., M.A., vedúci tímu ekonomických analýz, Zastúpenie EK v SR (online vstup)

09:15 – 09:45

Plán obnovy

Eliška Dzurňáková, projektová manažérka pre zelenú ekonomiku, sekcia Plánu obnovy, MF SR

09:45 – 10:05

Prestávka na kávu – v online vysielaní odborná prednáška Cezhraničná preprava odpadov

10:05 – 10:35

ROZSUDKY SÚDNEHO DVORA EÚ A PLÁN OBNOVY

Ing. Peter Šimurka

10:35 – 11:05

Plán obnovy ČR a cirkulárna ekonomika

Ing. Bc. Ján Maršák Ph.D, riaditeľ odboru odpadov, MŽP ČR (online vstup)

11:05 – 11:25

Prestávka na kávu – v online vysielaní komerčný vstup

11:25 – 11:55

 

11:55 – 12:25

PLÁN OBNOVY Z POHĽADU MŽP SR

Mgr. Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR (online vstup)

12:25 – 13:25

DISKUSNÝ PANEL – PLÁN OBNOVY A OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Panelisti: 
Mgr. Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR
Eliška Dzurňáková, MF SR
Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA, Zväz automobilového priemyslu SR

Moderátor: 
Michal Hudec, EURACTIV Slovensko

13:25

Ukončenie/Zhrnutie

13:30

Obed

Partneri

 

Pod záštitou

 

 

 

 

Organizátor

 

 

 

spoluOrganizátorI

 

 

 

Partneri

 

 

 

Mediálni partneri

 

ekonferencia.sk  2021 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk

Program konferencie

ŠTVRTOK 17.6.2021 – ODPADY 2021

9:00 – 09:20

OTVORENIE S PRIVÍTANÍM

zástupca MŽP SR
Mgr. Martin Kovačič, Ekos Plus s.r.o.

9:20 – 10:00

Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva

Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR

10:00 – 10:30

Kuchynský odpad –  aktuálne povinnosti pre samosprávy

Ing. Miroslava Masničáková, MŽP SR

10:30 – 11:00

Legislatívne zámery v oblasti Obehového hospodárstva do roku 2023

zástupca MŽP SR

11:00 – 11:15

Ján Budaj, minister MŽP SR  (online vstup)

11:15 – 11:30

Prestávka na kávu – v online vysielaní komerčný vstup

11:30 – 12:00

Papierenský stroj č. 19 – recyklačné zariadenie na zberový papier

Ing. Marianna Matajová, MONDI SCP, a.s.

12:00 – 12:30

Spracovanie odpadových surovín na biopalivá v doprave

Ing. Radoslav Jonáš, MEROCO, a.s.
Michal Gaži, MEROCO, a.s.

12:30 – 13:00

Energetické využitie nerecyklovateľných odpadov v sústavách centrálneho zásobovania teplom

Ing. Marcel Vrátny, COO/výrobný riaditeľ, MH Teplárenský holding

13:00 – 14:00

Obed – v online vysielaní komerčný vstup

14:00 – 14:30

Zálohový systém na nápojové obaly – stav prípravy a nové povinnosti

Mgr. Lucia Morvai, Správca zálohového systému (online vstup)

14:30 – 15:00

5 rokov fungovania rozšírenej zodpovednosti výrobcov na SK (a výzvy do budúcnosti)

RNDr. Michal Sebíň, PhD., NATUR-PACK, a.s.

15:00 – 15:30

Poučenia z predchádzania, triedenia a zhodnocovania BRKO

Ing. Marián Kobolka, JRK Slovensko s.r.o.

15:30 – 15:50

Prestávka na kávu – v online vysielaní komerčný vstup

15:50 – 16:10

Desať najdôležitejších opatrení POH SR 2021–2025 z pohľadu MŽP SR

Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR

16:15 – 18:00

DISKUSNÝ PANEL – POH SR 2021–2025

Panelisti:
Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP SR
Ing. Radovan Kazda, poslanec NR SR
Mgr. Tibor Pekarčík, mesto Trnava
Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA, Zväz automobilového priemyslu SR

Moderátor: 
Mgr. Martin Kovačič, Ekos Plus s.r.o.

18:00

Ukončenie/Zhrnutie

Mgr. Martin Kovačič, Ekos Plus s.r.o.

19:00

Večerný program

odovzdávanie Ceny Drevené koliesko za najlepší dizajnérsky návrh reklamného predmetu z recyklovateľných materiálov - v spolupráci s OZ Súčasť života + čaša vína - ochutnávka VÍNO NICHTA

PIATOK 18.6.2021 – ODPADY 2021, Plán obnovy a rozvoja

09:00 – 09:15

Plán obnovy – časový harmonogram

Ing. Zdeněk Čech, Ph.D., M.A., Vedúci tímu ekonomických analýz, Zastúpenie EK v SR (online vstup)

09:15 – 09:45

Plán obnovy

Eliška Dzurňáková, projektová manažérka pre zelenú ekonomiku, sekcia Plánu obnovy, MF SR

09:45 – 10:05

Prestávka na kávu – v online vysielaní odborná prednáška Cezhraničná preprava odpadov

10:05 – 10:35

ROZSUDKY SÚDNEHO DVORA EÚ A PLÁN OBNOVY

Ing. Peter Šimurka

10:35 – 11:05

Plán obnovy ČR a cirkulárna ekonomika

Ing. Bc. Ján Maršák Ph.D, riaditeľ odboru odpadov, MŽP ČR (online vstup)

11:05 – 11:25

Prestávka na kávu – v online vysielaní komerčný vstup

11:25 – 11:55

 

11:55 – 12:25

PLÁN OBNOVY Z POHĽADU MŽP SR

Mgr. Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR (online vstup)

12:25 – 13:25

DISKUSNÝ PANEL – PLÁN OBNOVY A OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Panelisti: 
Mgr. Michal Kiča, štátny tajomník MŽP SR (online vstup)
Eliška Dzurňáková, MF SR
Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.
Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA, Zväz automobilového priemyslu SR

Moderátor: 
Michal Hudec, EURACTIV Slovensko

13:25

Ukončenie/Zhrnutie

13:30

Obed